Rača I

Jednoduchá, nechá vyniknúť okolitú krajinu.